logotypy.png
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
 
Spółka PRYZMAT Walery Sulewski, Mirosław Sulewski Spółka Komandytowa otrzymała dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Celem operacji jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PRYZMAT Walery Sulewski, Mirosław Sulewski Spółka Komandytowa poprzez zakup mobilnego urządzenia do rozładunku lub załadunku wagonów. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.